+90 (242) 349 6622

+90 (541) 324 1933

[email protected]

  • fa

افزایش میزان گردشگران در تعطیلات عید فطر، آنتالیا

افزایش میزان گردشگران در تعطیلات عید فطر، آنتالیا

افزایش میزان گردشگران در تعطیلات عید فطر، آنتالیا

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند.

افزایش میزان گردشگران در تعطیلات عید فطر، آنتالیا

 

افزایش میزان گردشگران در تعطیلات عید فطر، آنتالیا

 

افزایش میزان گردشگران در تعطیلات عید فطر، آنتالیا

منبع: خبرگزاری آناتولی

آنتالیا ترکیه توریست گردشگری ترکیه