+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

معاون رئیس جمهور ترکیه: برنامه جدید اقتصادی ترکیه

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی در یک کنفرانس در استانبول گفت که اتخاذ تدابیر قدرتمند و عملی برای مبارزه با سفته بازی‌ها علیه اقتصاد کشور و اجرای برنامه جدید اقتصادی طی سالهای 2019 تا 2021 از اهداف ترکیه در پیشرو است.

اوکتای در ادامه افزود:

«علاوه بر اتخاذ تدابیر قدرتمند و عملی برای مبارزه با سفته بازی‌ها علیه اقتصاد کشور با اجرای برنامه جدید اقتصادی طی سالهای 2019 تا 2021، اعتماد بازیگران بین المللی را جلب خواهیم کرد.

سرعت پیشرفت ترکیه به دلیل امکان تصمیم گیری سریع در نظام ریاستی بیشتر شده است. ترکیه کشوری باز برای رقابت و سرمایه گذاران خارجی است.

طی 16 سال گذشته موفقیتی تاریخی در زمینه اقتصاد در کشور حاصل شده است. میزان استخدام از 19.6 میلیون به سطح 28.8 میلیون رسیده است. بدین ترتیب طی 16 سال 9.2 میلیون استخدام صورت گرفته است.

کشور ما به موازات اینکه مسیر تردد و کریدور انرژی بین اروپا و آسیاست، یک شریک اقتصادی بوده که برای ایجاد تعادل در بازار، به طور مداوم پیشرفت کرده و در برابر سختی ها قوی تر می شود. ترکیه با برخورداری از جغرافیای وسیع، دارای موقعیت مناسب برای محور قرار گرفتن در حوزه تولید و تجارت است».