+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

ترکیه در حال تکمیل ضوابط اتحادیه اروپا برای سفر به اروپا

طبق اعلام کمیسیون اروپا، کشور ترکیه در حال تکمیل ضوابط و چهارچوب های مورد نظر اتحادیه اروپا در جهت سفر

بدون ویزای شهروندان ترکیه به اروپا است.

به گفته کمیسیون اروپا تا کنون از میان  72 ضابطه مورد نظر اتحادیه اروپا برای لغو ویزای سفر شهروندان ترکیه، آنکارا  65 اصل را بطور کامل رعایت کرده و به سرعت در حال تکمیل ضوابط باقیمانده است.

ترکیه از دسامبر 1999 به طور رسمی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده، اما این در خواست تا کنون به نتیجه نرسیده است.

با این حال اتحادیه اروپا از فروردین امسال درخواست ترکیه برای لغو ویزای سفر شهروندان ترکیه را به صورت مشروط مورد موافقت قرار داد و از ترکیه خواست تا 72 ضابطه مورد نظر را برای لغو ویزا انجام دهد و حال پس از گذشت 8 ماه کمیسیون اروپا اعلام کرده که آنکارا بسیاری از اصول را به طور کامل انجام داده و در حال نزدیک شدن به تکمیل این فرایند است.