+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

ثبت رکورد جدید فروش ملک در ترکیه به خارجی ها

ثبت رکورد جدید فروش ملک در ترکیه به خارجی ها در سال 2018

 ثبت رکورد جدید فروش ملک در ترکیه به خارجی ها در سال ۲۰۱۸

بالاترین رکورد خرید ملک توسط خارجی ها از نظر تعداد و مبلغ سرمایه گذاری شکسته شد.

خارجی ها طی سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۹٫۶۶۳ واحد مسکونی جمعا به ارزش ۵.۹ میلیارد دلار خریداری نمودند. میانگین بهای هر واحد خریداری شده در این مدت ۱۴۸ هزار دلار می باشد.

برای مقایسه بهتر میزان خرید ملک توسط خارجی ها طی سالهای گذشته به جدول ذیل مراجعه فرمایید:

ثبت رکورد جدید فروش ملک در ترکیه به خارجی ها در سال 2018

از دلایل عمده این افزایش نرخ خرید، تصویب قانون جدید مبنی بر کاهش میزان حداقل مبلغ خرید ملک از ۵۰۰ هزار به  ۲۵۰هزار دلار برای اخذ اقامت پاسپورت ترکیه طی 6 ماه می باشد.

منبع: Dünya Gazetesi

آنتالیا اخذ اقامت ترکیه استانبول ترکیه خرید ملک در ترکیه فروش ملک در ترکیه