+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

بیمه وسایل نقلیه

بیمه خودرو در ترکیه

دولت تركیه در نظر دارد تا با انجام اصلاحات در صنعت بیمه این كشور از میزان خسارت‌ها و نرخ حق بیمه شخص ثالث در این كشور بكاهد.
آنكارا در حال ارزیابی طرحی برای انجام اصلاحات در بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری در این كشور است تا همزمان هم از زیان های وی‍ژه بیمه گران این كشور بكاهد و هم میزان حق بیمه را برای مشتریان به پایین ترین رقم برساند.
اعمال این اصلاحات در قوانین بزرگراه های تركیه هفته گذشته به عنوان بخشی از هدف دولت آنكارا به منظور سوددهی بیشتر شركت های بیمه تصویب شد.
طبق این قانون بیمه گران باید پروژه های خود را شفاف سازی كنند و پوشش های بیمه‌ای خود را بر اساس شرایط كنونی و قوانین جدید تنظیم كنند.
همچنین با استانداردسازی خسارت‌ها و اصلاح سیستم محاسبه زیان های مالی وارد شده به وسایل نقلیه عمومی شرکت های بیمه در تركیه كمتر از گذشته زیان مالی پرداخت خواهند كرد و همچنین حق بیمه كمتری نیز برای شهروندان در نظر گرفته خواهد شد.
در ترکیه دو نوع بیمه خودرو وجود دارد،که یکی بیمه ترافیک (Trafik Sigorta) و دیگری بیمه اتومبیل است (Kasko Sigorta) که یکسری تفاوتی با یکدیگر دارند.
تفاوت بین بیمه بدنه اتومبیل و بیمه های شخص ثالث چیست؟
بیمه شخص ثالث برای هر صاحب خودرو اجباری است و باید هر ساله تمدید شود. وسایل نقلیه که این بیمه را ندارند نمی توانند به ترافیک وارد شوند.
بیمه بدنه اتومبیل تضمین مالی زیان های مالی وسیله نقلیه شما است. این خطرات تا حدی است که بیمه شده می تواند ادعا کند که وسیله نقلیه سوخته، سرقت شده و یا تصادف کرده باشد. بیمه بدنه خودرواختیاری است.
در صورت آسیب  شخص، بیمه شخص ثالث خسارات مادی را به طرف دیگر تضمین می کند. به همین دلیل اجباری است.
بیمه شخص ثالث فقط مرگ و میر و جراحات خاصی را پوشش می دهد، در حالی که بیمه های بدنه اتومبیل طیف گسترده ای از تضمین های مختلف را در دامنه مشخص شده توسط بیمه گر را پوشش می دهد.
توجه: بیمه خودرو در سفر با خودروی شخصی به ترکیه از ملزومات سفر میباشد،در هنگام سفر زمینی به ترکیه ،بدون داشتن بیمه خودرو اجازه خروج از مرز به شما  داده نخواهد شد.