+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

درخشش صنعت گردشگری ترکیه در سال 2018

بیش از 40 میلیون توریست در سال 2018 از ترکیه بازدید کردند که رکورد جدیدی در صنعت گردشگری کشور به ثبت رسید.

بر اساس آخرین داده‌های وزرات فرهنگ و گردشگری و مرکز آمار ترکیه، بیش از 40 میلیون توریست در سال 2018 از کشور بازدید کردند و بدین ترتیب رکورد جدیدی در صنعت گردشگری کشور به ثبت رسیده است. دولت برنامه های ویژه ای برای جذب بیشتر گردشگر در سال 2019 دارد.

میزان استقبال گردشگران از ترکیه در سال 2017 نسبت به سال پیش از آن 28 درصد افزایش داشت و 32 میلیون و 410 هزار و 34 گردشگر خارجی از کشور بازدید کردند.

سال 2018 سال درخشش صنعت گردشگری ترکیه بود و تنها در سه ماهه اول سال جاری بازدید گردشگران خارجی 34.88 درصد افزایش یافت. در این دوره بیشترین گردشگران از ایران، گرجستان، آلمان، بلغارستان و روسیه به ترکیه سفر کردند.

گردشگری ترکیه در نیمه اول سال 2018 31 درصد افزایش یافت و 11.5 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور در پی داشت، در این دوره بیش از 16 میلیون گردشگر خارجی از ترکیه بازدید کردند.

استقبال گردشگران خارجی بین ماه های ژانویه تا اوت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 2017 22.92 درصد افزایش داشت که در این مدت 27 میلیون و 23 هزار و 134 توریست از کشور بازدید کردند.

گردشگران کشورهای روسیه، آلمان و انگلیس در صدر کشورهایی قرار داشتند که در این دوره از ترکیه بازدید کردند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

آنتالیا اخبار ترکیه ترکیه گردشگری