+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

شهروندان ایرانی در ترکیه می توانند اقامت موقت دریافت کنند

شهروندان ایرانی در ترکیه می توانند اقامت موقت دریافت کنند

اطلاعیه مهم برای شهروندان ایرانی در ترکیه که اجازه اقامت 90 روزه آنها به پایان رسیده

شهروندان ایرانی در یک دوره 90 روزه بدون گرفتن ویزا اجازه اقامت در ترکیه را دارند، اما حالا با بسته شدن مرزها و کنسل شدن پروازهای بین المللی برخی ازایرانیانی که به اجبار در ترکیه مانده اندو مهلت سه ماهشان رو به اتمام است برای جلوگیری از پرداخت جریمه مازاد سه ماهه اقامت، این افراد می توانند از اداره مهاجرت ترکیه اقامت موقت یک ماه تا یک ساله دریافت کنند.

برای دریافت این اقامت نیازی به اجاره خانه نمیباشد و تعهدنامه محضری محل سکونت (خانه دوستان و یا هتل اقامت) برای گرفتن اقامت کافی می باشد.

منبع: اداره مهاجرتی ترکیه

اخبار ترکیه اداره مهاجرت ترکیه اقامت موقت ترکیه ترکیه