+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • fa

فرودگاه جدید استانبول به بزرگترین ترانزیت جهان تبدیل خواهد شد

فرودگاه استانبول

رئیس هیئت مدیره ترکیش ایرلانیز عنوان کرد که فرودگاه جدید استانبول به مرکز بزرگ ترانزیت تبدیل خواهد شد.

ایلکر آیجی، رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت اجرایی ترکیش ایرلانیز در گفتگو با آناتولی گفت: فرودگاه جدید استانبول با برطرف کردن محدودیت های موجود به یک مرکز بزرگ ترانزیت تبدیل خواهد شد.

آیجی با بیان اینکه فرودگاه جدید استانبول از نظر کمی و کیفی بخش هوانوردی ترکیه را توسعه خواهد داد، تصریح کرد: ترکیه طی 15 سال اخیر شمار فرودگاه های خود را از 26 به 56 عدد افزایش داد. همچنین حجم منابع مالی در گردش این صنعت از 2.2 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار، شمار هواپیما از 162 به 517 فروند و میزان مسافر نیز از 30 میلیون به 138 میلیون نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه جدید استانبول از این پس نقش اصلی را در بخش هواپیمایی ترکیه برعهده خواهد داشت، گفت که این فرودگاه با برطرف کردن محدودیت های موجود و ارائه فرصت های جدید به یک مرکز بزرگ ترانزیت تبدیل خواهد شد.

رئیس هیئت اجرایی ترکیش ایرلانیز در بخش دیگری از سخنان خود نیز با بیان اینکه با فعالیت کامل فرودگاه جدید استانبول به شکل غیرمستقیم یک و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد، ادامه داد: فرودگاه استانبول یکی از اهرم های اصلی رشد اقتصادی ترکیه خواهد بود. در سال 2025 معادل 73 میلیارد دلار یعنی 4.9 درصد برای تولید ناخالص داخلی کشور ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.