+90 (242) 349 6622

+90 (552) 622 3868

info@rengroup.com.tr

  • en
  • fa

تغییر شرایط تمدید اقامت توریستی ترکیه

لغو تمدید اقامت توریستی ترکیه

از تاریخ ۲۰۲۰/۱/۱ تمدید اقامت توریستی ترکیه تغییر خواهد کرد

با آغاز سال جدید میلادی قوانین اقامت توریستی ترکیه برای اتباع ایرانی و آسیایی دستخوش تغییرات خواهد شد. طبق قانون جدید از تاریخ ۲۰۲۰/۱/۱ اقامت های کوتاه مدت یا همان توریستی دیگر تمدید نمی شوند، اما اگر درخواستی برای اقامت  قبل از سال ۲۰۲۰ برای اداره مهاجرت ارسال شود درخواست مورد بررسی قرار می گیرد اما اگر درخواست اقامت بعد از سال جدید ارسال شود دیگر مورد برسی قرار نخواهد گرفت.

افرادی که  اقامت توریستی دارند در خواست تمدید اقامت آنها بعد از سال ۲۰۲۰ دیگر مورد بررسی قرار نمیگیرد. شرایط جدید تمدید هم به این شکل است که اگر ۲ ماه به پایان اقامت مانده باشد می توانند درخواست تمدید اقامت را ارایه بدهند در غیراین صورت افراد می توانند برای اقامت در کشور ترکیه از طریق خرید ملک (سقف پرداختی ندارد)، اقامت از طریق ویزای کار اقدام نمایند.

نکته: درخواست اقامت توریستی برای بار اول مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و به مدت یکسال اقامت توریستی را می توانند افراد دریافت نمایند. همچنین زین پس تمدید اقامت های توریستی به این صورت است که می توان بعد از یکسال خروج از کشور برای سال بعد دوباره اقدام  نمایند در واقع به صورت پیاپی دیگر امکان تمدیدوجود ندارد.

منبع: اداره مهاجرت کشور ترکیه

اخبار ترکیه اداره مهاجرت ترکیه ترکیه لغو تمدید اقامت توریستی ترکیه